Elektrik

1

Soba qaynaqlı

1

Tikişsiz

1

Profilli

2

Elektrik

2

Üzəri s

2

Soba qaynaqlı

3

3

3

4

İkitavr

4

4

5

5

Tökmə q

5

Şişirtmə qə

6

Yüksək d

6

Plastik

6

Plastik

7

Fiber

7

Dirsək

7

Dirsək

8

Dirsək

8

Dirsək

8

9

9

Üçlük iç

9

Üçlük çö

10

10

10

Mufta

11

Mufta

11

Yığılma mu

11

Yığılma Mu

12

Diyircəkli

12

12

13

Yivli

13

13

14

AS Kanalizasiya

14

PVC kanalizasiya

14

Dirsək

15

Üçlük 90

15

Üçlük 13

15

Üçlük-keçid 135

16

Çarpaz

16

16

17

Dirək

17

Taxta

17

Bənd

18

Dirək

18

Diaqonal

18

19

Dirək

19

Flanslı

19

Diaqonal

20

20

Təkərli a

20

İnşaat d

21

300 kq

21

Alma yeşiyi

21

Alma yeşiyi

22

Broyler

22

Broyler

22

Çörək ye

23

Ərik

23

Gilas

23

Gilas

24

Nar yeşiyi

24

Pomidor

24

Pomidor

25

Xurma

25

Hərəkətli qo

25

Meyvə

26

26

Ağac

26

Gərginləşdirilmiş bet

27

27

Qoşqu

27

Ağac

28

"U"

28

"M"

28

Kronşteyn

29

Soyuducu

29

29

Dirək

30

Polad borular və fitinqlər

Elektrik qaynaqlı magistral boru

BT20428690 Metak

Uyğunluq sertifikatı olan qaz və neft maqistral kəmərləri üçün ГОСТ20295 ilə istehsal olunan elektrik qaynaqlı boruları təqdim edirik.

 

Elektrik qaynaqlı magistral uyğunluq sertifikatına əsasəan 20295-85

Diametri, mm Divarının qalınlığı, mm Ölçü vahidi
1 159 3,0 metr
2 159 4,0 metr
3 159 5,0 metr
4 159 6,0 metr
5 219 5,0 metr
6 219 6,0 metr
7 219 8,0 metr
8 273 5,0 metr
9 273 6,0 metr
10 273 8,0 metr
11 325 6,0 metr
12 325 8,0 metr
13 377 6,0 metr
14 377 8,0 metr
15 530 8,0 metr
16 530 10,0 metr
17 530 12,0 metr
18 720 8,0 metr
19 720 10,0 metr
20 720 12,0 metr
Rənglər Ölçülər

Soba qaynaqlı qara boru

BT94218933 Metak

Su, qaz kəmərəri üşün ГОСТ3262 ilə istehsal olunan metal borular.

Soba qaynaqlı qara borular uyğunluq sertifikatına əsasən 3262-75

Diametri, 
mm
Divarının qalınlığı, 
mm
Xarici ölçüsü, 
mm
Polad markası Ölçü vahidi
1 15 2,5 21,5 2ПС - 3ПС metr
2 20 2,5 26,9 2ПС - 3ПС metr
3 25 2,8 33,7 2ПС - 3ПС metr
4 32 2,8 42,4 2ПС - 3ПС metr
5 40 3,0 48,3 2ПС - 3ПС metr
6 50 3,0 60,3 2ПС - 3ПС metr
Rənglər Ölçülər

BT Metak

Su, qaz kəmərəri üşün ГОСТ3262 ilə istehsal olunan metal borular.

Soba qaynaqlı qara borular uyğunluq sertifikatına əsasən 3262-75

Diametri, 
mm
Divarının qalınlığı, 
mm
Xarici ölçüsü, 
mm
Polad markası Ölçü vahidi
1 15 2,5 21,5 2ПС - 3ПС metr
2 20 2,5 26,9 2ПС - 3ПС metr
3 25 2,8 33,7 2ПС - 3ПС metr
4 32 2,8 42,4 2ПС - 3ПС metr
5 40 3,0 48,3 2ПС - 3ПС metr
6 50 3,0 60,3 2ПС - 3ПС metr
Rənglər Ölçülər

1

Polad borular və fitinqlər

Tikişsiz istideformasiya olunmuş boru

BT05269147 Metak

Uyğunluq sertifikatı olan ГОСТ 8731 və 8732 ilə istehsal olunan tikişsiz istidefarmasiya olunmuş polad boruları təqdim edirik.

 

Tikişsiz istidefarmasiya olunan borular uyğunluq sertifikatına əsasən 8731-74, 8732-78

 

Diametri, 
mm
Divarının qalınlığı, 
mm
Polad markası Ölçü vahidi
1 32 3,0 20 metr
2 33 3,5 20 metr
3 38 3,5 20 metr
4 38 4,0 20 metr
5 42 3,0 20 metr
6 42 3,5 20 metr
7 42 4,5 20 metr
8 45 4,0 20 metr
9 45 4,5 20 metr
10 48 3,5 20 metr
11 48 4,0 20 metr
12 51 2,5 20 metr
13 57 3,5 20 metr
14 57 4,0 20 metr
15 57 5,0 20 metr
16 57 6,0 20 metr
17 60 4,0 20 metr
18 60 6,0 20 metr
19 70 4,5 20 metr
20 73 5,0 20 metr
21 76 3,5 20 metr
22 76 4,0 20 metr
23 76 5,0 20 metr
24 76 6,0 20 metr
25 76 8,0 20 metr
26 89 3,5 20 metr
27 89 4,0 20 metr
28 89 4,5 20 metr
29 89 6,0 20 metr
30 89 8,0 20 metr
31 89 9,0 20 metr
32 102 4,0 20 metr
33 102 5,0 20 metr
34 102 6,0 20 metr
35 108 4,0 20 metr
36 108 4,5 20 metr
37 108 5,0 20 metr
38 114 4,0 20 metr
39 114 5,0 20 metr
40 114 6,0 20 metr
41 114 8,0 20 metr
42 133 5,0 20 metr
43 133 7,0 20 metr
44 133 10,0 20 metr
45 146 6,0 20 metr
46 146 8,0 20 metr
47 159 5,0 20 metr
48 159 6,0 20 metr
49 159 8,0 20 metr
50 159 12,0 20 metr
51 168 6,0 20 metr
52 168 8,0 20 metr
53 168 10,0 20 metr
54 219 6,0 20 metr
55 219 8,0 20 metr
56 219 10,0 20 metr
57 219 12,0 20 metr
58 273 7,0 20 metr
59 273 8,0 20 metr
60 273 10,0 20 metr
61 273 12,0 20 metr
62 325 8,0 20 metr
63 325 10,0 20 metr
64 325 12,0 20 metr
65 377 9,0 20 metr
66 377 10,0 20 metr
67 377 12,0 20 metr
68 426 9,0 20 metr
69 426 10,0 20 metr
70 426 12,0 20 metr
Rənglər Ölçülər

Profilli boru

BT89816476 Metak

ГОСТ 8645 və 8639 ilə istehsal olunan profilli boruları təqdim edirik.

 ГОСТ 8639x82 ilə istehsal olunan profilli borular

Ölçüləri, 
mm
Divar qalınlığı, 
mm
Polad markası Ölçü vahidi
1 10х10 0,8 08КП-2ПС metr
2 15х15 0,8 08КП-2ПС metr
3 20х10 0,8 08КП-2ПС metr
4 20x20 1,2 08КП-2ПС metr
5 25х25 1,2 08КП-2ПС metr
6 40x20 1,2 08КП-2ПС metr
7 40х40 1,2 08КП-2ПС metr
8 40x40 2,0 08КП-2ПС metr
9 50x50 2,0 08КП-2ПС metr
10 50x40 4,0 08КП-2ПС metr
11 60х30 2,0 08КП-2ПС metr
12 60х40 2,0 08КП-2ПС metr
13 60х40 2,5 08КП-2ПС metr
14 60х60 2,0 08КП-2ПС metr
15 60x60 2,5 08КП-2ПС metr
16 80х40 1,5 08КП-2ПС metr
17 80х40 2,0 08КП-2ПС metr
18 80x50 2,5 08КП-2ПС metr
19 80х80 2,0 08КП-2ПС metr
20 80x80 2,5 08КП-2ПС metr
21 80х80 4,0 08КП-2ПС metr
22 100х50 2,0 08КП-2ПС metr
23 100x50 2,5 08КП-2ПС metr
24 100х50 4,0 08КП-2ПС metr
25 100x100 2,5 08КП-2ПС metr
26 100х100 3,0 08КП-2ПС metr
27 100x100 4,0 08КП-2ПС metr
28 120х80 4,0 08КП-2ПС metr
29 60x40 1,8 08КП-2ПС metr
Rənglər Ölçülər

Elektrik qaynaqlı qara boru

BT17812246 Metak

Elektrik qaynaqlı, qara borular uyğunluq sertifikatına əsasən 3262-75

Diametri, 
mm
Divarının qalınlığı, 
mm
Polad markası Ölçü vahidi
1 15 2,0 2ПС - 3ПС metr
2 20 2,0 2ПС - 3ПС metr
3 25 2,0 2ПС - 3ПС metr
4 32 2,0 2ПС - 3ПС metr
5 40 2,0 2ПС - 3ПС metr

Elektrik qaynaqlı, qara borular uyğunluq sertifikatına əsasən 10704-91, 10705-80

Diametri, 
mm
Divarının qalınlığı, 
mm
Polad markası Ölçü vahidi
1 57 2,0 10 metr
2 76 2,0 10 metr
3 76 2,2 10 metr
4 76 3,0 10 metr
5 89 2,0 10 metr
6 89 2,2 10 metr
7 89 3,0 10 metr
8 89 4,0 10 metr
9 102 2,0 10 metr
10 102 2,2 10 metr
11 102 3,0 10 metr
Rənglər Ölçülər

2

www.azproinshaat.com

Polad borular və fitinqlər

Üzəri sinklə örtülü elektrik qaynaqlı boru

BT69539104 Metak

Su, qaz kəmərləri üçün üzəri sinklə örtülmüş ГОСТ 3262 ilə istehsal olunan boruları təqdim edirik.

 

Elektrik qaynaqlı üzəri sinklə örtülü uyğunluq sertifikatına əsasən 3262-75

Diametri, 
mm
Divarının qalınlığı, 
mm
Polad markası Ölçü vahidi
1 15 2,0 2ПС - 3ПС metr
2 15 2,5 2ПС - 3ПС metr
3 20 2,0 2ПС - 3ПС metr
4 25 2,5 2ПС - 3ПС metr
5 32 2,5 2ПС - 3ПС metr
6 40 2,5 2ПС - 3ПС metr
7 50 2,5 2ПС - 3ПС metr
8 57 3,0 2ПС - 3ПС metr
9 76 3,5 2ПС - 3ПС metr
10 89 3,5 2ПС - 3ПС metr
11 108 4,0 2ПС - 3ПС metr
Rənglər Ölçülər

Soba qaynaqlı üzəri sinklə örtülü boru

BT44710629 Metak

Soba qaynaqlı, üzəri sinklə örtülü borular uyğunluq sertifikatına əsasən 3262-75

Diametri, 
mm
Divarının qalınlığı, 
mm
Polad markası Ölçü vahidi
1 15 2,5 2ПС - 3ПС metr
2 20 2,5 2ПС - 3ПС metr
3 25 2,8 2ПС - 3ПС metr
4 32 2,8 2ПС - 3ПС metr
5 40 3,0 2ПС - 3ПС metr
6 50 3,0 2ПС - 3ПС metr
Rənglər Ölçülər

Katanka

BT98965565 Metak

Katanka en kəsiyi dairəvi olan məftildir. Memarlıq sektorunda həm hazır məhsul, həm də sonraki işlənmə üçün xammal kimi istifadə olunur. Karbonlu poladdan 30136-95 ГОСТ-а uyğun olaraq istehsal olunur.

Rənglər Ölçülər

3

Polad borular və fitinqlər

Məftil

BT08094180 Metak

Məftil (sim) - nazik, uzun və əyiləbilən, en kəsiyi dairəvi olaraq hazırlanmış metal məhsuludur. Məftillərdən tikintintidən başlayaraq bağçılığa qədər bir çox sahələrdə geniş istifadə olunur.

Rənglər Ölçülər

Şveller

BT05209260 Metak

Şveller - qara prokatdan olan konstruksiya elementlərin standart profili, en kəsiyi "П" olaraq hazırlanır. 8240-97 ГОСТ-а uyğun olaraq istehsal olunur. Yüksək mexaniki və fiziki göstəricilərinə görə şvellerlərdən metal konstruksiyalar, dirək konstruksiyaları, qaldırıcı kranların oxlar, qapı, pəncərə və pilləkənlərin hazırlanmasında, eləcə də hasarlanma və maşınqayırmada istifadə olunur.

Rənglər Ölçülər

İkitavr (dvutavr)

BT25966739 Metak

İkitavr - qara prokatdan olan konstruksiya elementlərin standart profili, en kəsiyi "H" olaraq hazırlanır.İkitavrlı profilin balkası analoji en kəsiyi olan kvadrat profilin balkasından daha sərt və möhkəmdir və şvellerin möhkəmliyindən artıqdır. lakin, eyni en kəsiyi olan yumru boru ilə müqaisədə ikitavrın burulmaya qarşı dözümlüyü qat-qat aşağıdır. İkitavrlı metal balkadan metal qurğularda, körpü konstruksiyalarında geniş istifadə olunur. Həmçinin, ikitavrlı polad balkalardan yeraltı, lift və sair şaxtalarının, avtomobil və vaqon qayırma sənayəsində istifadə olunur. İPE və HEA standartlarına uyğun istehsal olunur.

Rənglər Ölçülər

4

www.azproinshaat.com

Polad məhsullar

Künclük

BT27547826 Metak

Dəmir künclük metalprokatın ən çox yayılmış növlərindəndir. Dəmir künclük Г-formasında olur, dördkünc metal pəstahın və ya polad xəttinin profillənməsi nəticəsində əldə olunur. Bu cür künclüklərdən birləşdirici və ya dəstək funksiyasını daşıyan metalkonstruksiya detalı kimi istifadə olunur. Binaların yükdaşıyıcı hissələrinin, arakəsmələrin, arkaların möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

Dairə

BT41031560 Metak

Dairəvi en kəsiyi olan çubuqlar müxtəlif markalı poladdan hazırlanır. Polad dairə maşınqayırma, kimya, dəzgahqayırma sənayesi və energetikada geniş istifadə olunur. Dairələr müxtəlif diametrdə ola bilər: 5 mm-dən 320 mm-dək. 2 m-dən 12 m-dək uzunluqda istehsal olunur.

Rənglər Ölçülər

Armatur

BT09291805 Metak

Armatur – metal çubuqdur. Hamar və büzməli ola bilər. Bu prokat növü bina və qurğuların tikini konstruksiyalarının möhkəmləndirilməsi üçün istifadə olunur. Betonla armaturun mexaniki birləşməsi konstruksiyada çatların yaranmasına maneə olur. Tikinti ilə yanaşı bu metalprokat pilləkən, hasar, dəmir-beton məmulatların hazırlanmasında, körpü və tunellərin inşasında istifadə olunur.

Rənglər Ölçülər

5

Qəliblər

Tökmə qəlibləri

BT70746227 Metak

Qəliblər fərqli üsullarla və fərqli materiallardan – plastmass, kauçuk, eləcə də alüminium və maqnezium əsaslı ərintilərdən tökmə üsulu ilə müxtəlif ölçüdə məmulatların istehsalına imkan verir. Bizim imkanlarımız bir məmulatın bir yuva üzrə, həm də mürəkkəb konstruksiyaların bir neçə yuva üzrə şişirtmə üsulu ilə hazırlanmasına imkan verir. Məhz bu çoxyerli (çoxcibli) qəliblər sərfəli istehsalat təşkil etməyə və əmək məhsuldarlığını yüksək göstəricilərə çatdırmağa kömək edir. Təzyiq altında tökmə qəlibləri möhkəm və davamlı poladdan hazırlanır. Aşman səthlərin davamlılığını artırmaq üçün biz qəlib detallarını azotlaşdırırıq və bununla da məmulatlarımızın istismar müddətini dəfələrlə artırmış oluruq.

Rənglər Ölçülər

Şişirtmə qəlibləri

BT85100059 Metak

Qəliblərin hazırlanması çox çətin və məsuliyyətli bir istehsaldır. Son məhsulun keyfiyyəti və estetik xarici görünüşü, məhz düzgün hazırlanmış qəlibdən asılıdır.Alüminium ərintidən hazırlanan şişirtmə qəlib yüksək keyfiyyəti ilə seçilir.

Rənglər Ölçülər

Yüksək dəqiqli ştamplar

BT57977697 Metak

şirkətin istehsalat bazasında qəliblə yanaşı həmçinin kəsən, əyən, formalaşdıran və yüksək dəqiqliyə malik ştamplar da istehsal olunur. Bizim peşəkar layihəçilər tərəfindən layihələndirilən və sizin istənilən tapşırıqlarınızı icra edə bilən ştamplar, yüksək keyfiyyətli sənaye poladından və ən yaxşı avadanlıqda hazırlanacaq. Ştampın səthindən son məhsulu ayırmaq üçün biz hər bir detal üçün fərdi maskalar təklif edirik. Kəsmə ştamp və ya puasona iş prosesində yüksək təzyiqli yüklənmələr təsir göstərir. Məhz buna görə də, kəsmə ştampının istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş materiallara xüsusi tələblər tətbiq olunur. Bunlara həm kəsmə kənarların möhkəmliyi, həm də sonralar ştampı rənglənmədən qoruyacaq materialın suvaşqanlığı aiddir.

Rənglər Ölçülər

6

www.azproinshaat.com

Plastik borular və fitinqlər

Plastik borular, PN20

BT24575799 Metak

soyuq və isti su üçün istifade edilən plastik boruları öz mükəmməl keyfiyyəti ilə seçilir. 2005-ci ildən başlayaraq bu borular Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstan bazarlarında uğurla satılır və müştəriləri razı salır. Borular bütün standartlara uyğun, ciddi keyfiyyət nəzərində istehsal olunur.

Əsas üstünlükləri

- uzun ömürlüdür: istismar şərtlərə riayət etməkdə 50 ilə qədər ömrü var;
- ultra bənövşəyi şüaları keçirmədiyinə görə su xarab olmur, müxtəlif yosunlar əmələ gəlmir;
- polad borularla müqaisədə montajı 5-7 dəfə daha tez başa gəlir;
- qaynaq yerləri yüksək germetikliyə malikdir;
- kimyavi sarsılmazlığı yüksəkdir;
- polad borularla nisbətdə suyun səsini xaricə az verir;
- ekoloji cəhətdən təmizdir.

Polipropilen boruların ölçüləri və ümumi göstəriciləri DIN 8077 və 8078 standartlarına uyğundur.

İstehsal prosesi ciddi keyfiyyətə nəzarət altında gedir, hazır məhsullar qısa vaxt intervalıyla 60 ATM təzyiq altında sınaqdan çıxarılır.

 

Kod Ölçülər, mm Divar qalınlığı mm
3101020020  20  3,4
3101025020  25  4,2
3101032020  32  5,4
3101040020  40  6,7
3101050020  50  8,4
3101063020 63 10,5
3101075020 75 12,5
Rənglər Ölçülər

Plastik borular rulonda PN10, PN16

BT67670702 Metak

Rulon borular su üçün nəzərdə tutulub və Sizin üçün qənaətcil həll yoludur. Borunun uzunluğu 100 metrədir, bu da uzun məsafəyə su çəkmək üçün həm tez həm də ucuz başa gəlir. Rulon boruların 10 və 16 ATM təzyiqə davamlıları var, fərq yalnız divar qalınlığındadır.

Kod Ölçülər, mm  Divar qalınlığı mm
    PN 10  PN 16
3101020010  20  2,2  3,4
3101025010  25  2,7  4,2
3101032010  32  3,2  5,4
3101040010  40  3,7  6,7
3101050010  50  4,2  8,4
Rənglər Ölçülər

Fiber Boru, PN 25

BT08210262 Metak

İsti suyun çəkilməsidə, istilik sisteminin qurulmasında əvəzedilməz Fiber borularımız az zəhmət və vaxt sərf etməklə montaj etməyə imkan yaradır. Bu üç qatlı borularımız öz keyfiyyəti və davamlığı ilə həm yerli, həm də xarici bazarlarında tanınmışdır. Kompozit borularımız illərlə Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Qazaxıstan inşaat bazarlarına ixrac edilir.

Kompozit borular binadaxili isti və soyuq su təchizatında istidadə edilən təzyiqli sistemlər üçün nəzərdə tutulub. Bu üçqatlı boruların xarici və daxili materialı PPRC-dən (PolypropyleneRandomCopolymer) ibarətdir, orta qat isə şüşə lifli PPRC-dən ibarətdir. Boruların orta qatında da xüsusi şüşə lifli PPRC, onların xətti genişlənmə əmsalını aşağı salır və boruları yüksək temperaturdan əyrilib deformasiya olunmaqdan qoruyur. 20°C temperaturda və PN 25 bar ilə istifadə etdikdə şüşə lifli boruların istismar müddəti 50 ilə bərabərdir. İsitmə və soyutma sistemlərində kompozit borular genişlənmmir və kondensat əmələ gətirmir. Bu borular korroziyaya uğramır və ərp bağlamır. Şüşə lifli borular ekoloji təmizdir, onlarda suyun fiziki və kimyəvi xassələri dəyişmir, onların qaynağı və quraşdırılması daha asan və qənaətlidir.


Boruları qeyd olunmuş temperatur intervalında istifadə etmək olar: -10°C-dən +90°C-yədək.
Lifl i boruların xətti genişlənməsi adi borulardaki kimi hesablanır: ΔL = LΔTα,
Lakin lifl i boruların xətti genişlənmə əmsalı λ 0,35x*10-4 (к-1)*0,35 bərabərdir.


Əsas üstünlükləri
- Xətti genişlənmə nisbəti  75% adi plastik borulardan azdır. 
- Alüminium folqalı boruda olduğu kimi təmizləmə prossesinə ehtiyac yoxdur;
- Xətti genişlənmə az olduğuna görə bərkitmələr arasındakı məsafə uzun olur, bu da montaj müddətinin və maliyyətin azalması deməkdir;
- Sistemin uzunömürlülüyünü təmin edir;
- Alüminium borulara nisbətdə istiliyi xaricə az buraxır.

Borular bütün standartlara uyğun istehsal olunur və satışdan əvvəl qısa vaxt intervalıyla 60ATM təzyiq altında sınaqdan çıxarılır. 

 

Kod Ölçülər, mm Divar qalınlığı mm
3101020020  20  3,4
3101025020  25  4,2
3101032020  32  5,4
3101040020  40  6,7
3101050020  50  8,4
3101063020 63 10,5
3101075020 75 12,5
Rənglər Ölçülər

7

Plastik borular və fitinqlər

Dirsək 90°

BT15244922 Metak

Dirsək 90 ° isitmə sistemləri, eləcə də, içməli və ya proses su çatdırılması sistemlərində boru kəmərin istiqaməti dəyişdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 45 dərəcəli dirsəkdən yalnız bucağın dərəcəsi ilə fərqlənir.

Kod Ölçüsü, mm
3201020090
3201025090
3201032090
3201040090
3201050090
3201063090
3201075090
20
25
32
40
50
63
75
Rənglər Ölçülər

Dirsək 45°

BT96947420 Metak

Dirsək 45 ° isitmə sistemləri, eləcə də, içməli və ya proses su çatdırılması sistemlərində boru kəmərin istiqaməti dəyişdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 90 dərəcəli dirsəkdən yalnız bucağın dərəcəsi ilə fərqlənir.

 

Kod Ölçüsü, mm
3201020045
3201025045
3201032045
3201040045
3201050045
3201063045
3201075045
20
25
32
40
50
63
75
Rənglər Ölçülər

Dirsək iç yivli

BT72362226 Metak

Bu metal və plastik kombinasiyalı dirsək isitmə sistemləri, eləcə də, içməli və ya proses su çatdırılması sistemlərində boru kəmərin istiqaməti dəyişdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu dirsəyin koməyi ilə polad təcrid klapan və ya polad boru kəməri polipropilen boru ilə asanlıqla qoşula bilər. Çöl yivli dirsəyin əksidir.

Kod Ölçüsü, mm
3202020015
3202025015
3202025020
3202032025
3202040032
20x1/2"
25x1/2"
25x3/4"
32x1"
40x1 1/4”
Rənglər Ölçülər

8

www.azproinshaat.com

Plastik borular və fitinqlər

Dirsək çöl yivli

BT79125291 Metak

Bu metal və plastik kombinasiyalı dirsək isitmə sistemləri, eləcə də, içməli və ya proses su çatdırılması sistemlərində boru kəmərin istiqaməti dəyişdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu dirsəyin koməyi ilə polad təcrid klapan və ya polad boru kəməri polipropilen boru ilə asanlıqla qoşula bilər. Iç yivli dirsəyin əksidir.

 

Kod Ölçüsü, mm х düym
3203020015
3203025015
3203025020
3203032025
3203040032
20x1/2"
25x1/2"
25x3/4"
32x1"
40x1 1/4”
Rənglər Ölçülər

Üçlük

BT58623552 Metak

Üçlük polipropilen boru kəmərinin eyni diametrli budaqlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Kod Ölçüsü, mm
3210020000
3210025000
3210032000
3210040000
3210050000
3210063000
3210075000
20
25
32
40
50
63
75

 

Rənglər Ölçülər

Üçlük-keçid

BT56110281 Metak

Üçlük-keçid polipropilen boru kəmərinin müxtəlif diametrli budaqlanması üçün nəzərdə tutulub.

 

Kod Ölçüsü, mm
3211025020
3211032020
3211032025
3211040020
3211040025
3211040032
3211050025
25x20
32x20
32x25
40x20
40x25
40x32
50x25
3211050032 50x32
3211063025 63x25
3211063032 63x32
Rənglər Ölçülər

9

Plastik borular və fitinqlər

Üçlük iç yivli

BT62425963 Metak

Bu kombinasiyalı üçlük isti və soyuq su, eləcə də isitmə sistemlərin boru kəmərlərində istiqamətinin nizamlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Fitinqin yivli içi dəmirdən hazırlanıb, bu da plastik boru kəmərlərindən dəmir boru kəmərinə keçidi reallaşdırmağa imkan yaradır. Çöl yivli üçlüyün əksidir.

 

Kod Ölçüsü, mm x düym
3212020015 20x1/2"
3212025015 25x1/2"
3212025020 25x3/4"
3212032025 32x1"
Rənglər Ölçülər

Üçlük çöl yivli

BT60127142 Metak

Bu kombinasiyalı üçlük isti və soyuq su, eləcə də isitmə sistemlərin boru kəmərlərində istiqamətinin nizamlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Fitinqin yivli içi dəmirdən hazırlanıb, bu da dəmir boru kəmərlərindən plastik boru kəmərinə keçidi reallaşdırmağa imkan yaradır. İç yivli üçlüyün əksidir.

 

Kod Ölçüsü, mm x düym
3219020015 20x1/2"
3219025015 25x1/2"
3219025020 25x3/4"
3219032025 32x1"
Rənglər Ölçülər

Mufta

BT41487351 Metak

Mufta bir boru kəməri içində iki eyni diametrli, yuvaları olmayan boruları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Kod Ölçüsü, mm
3204020000
3204025000
3204032000
3204040000
3204050000
3204063000
3204075000
20
25
32
40
50
63
75
Rənglər Ölçülər

10

www.azproinshaat.com

Plastik borular və fitinqlər

Mufta-keçid

BT05041198 Metak

Mufta-keçid bir boru kəməri içində iki müxtəlif diametrli boruları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Kod Ölçüsü, mm
3205025020
3205032020
3205032025
3205040020
3205040025
3205040032
3205050020
3205050032
3205050040
3205063025
3205063032
3205063040
3205063050
3205075050
3205075063
25x20
32x20
32x25
40x20
40x25
40x32
50x20
50x25
50x40
63x25
63x32
63x40
63x50
75x50
75x63
Rənglər Ölçülər

Mufta iç yivli

BT05543833 Metak

İç yivli mufta polipropilen boruların polad borularla və klapanlarla asan qoşulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Çöl yivli muftanın əksidir.

 

Kod Ölçüsü, mm x düym
3206020015 20x1/2"
3206020020 20x3/4
3206025015 25x1/2"
3206025020 25x3/4"
3206032020 32x3/4"
3206032025 32x1"
3206040032 40x1 1/4”
3206050032 50x1 1/4”
3206050040 50x1 1/2”
3206063050 63x2"
3206075063 75x3"
Rənglər Ölçülər

Mufta çöl yivli

BT38669147 Metak

Çöl yivli mufta polipropilen boruların polad borular və klapanların asan qoşulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. İç yivli muftanın əksidir.

 

Kod Ölçüsü, mm x düym
3207020015 20x1/2"
3207020020 20x3/4
3207025015 25x1/2"
3207025020 25x3/4"
3207032020 32x3/4"
3207032025 32x1"
3207040032 40x1 1/4”
3207050032 50x1 1/4”
3207050040 50x1 1/2”
3207063050 63x2"
3207075063 75x3"

 

Rənglər Ölçülər

11

Plastik borular və fitinqlər

Yığılma mufta (iç yivli)

BT84546559 Metak

"Amerikanka" muftası artıq quraşdırılmış iki sərt və ya çevik plastik boru kəmərin xətlərini bir-birinə qoşulmaq və ya bir-birindən ayırmaq üçün imkan yaradır. Bu fitinq isti və soyuq su təchizatı, eləcə də istilik sistemlərində istifadə olunur. Bu yığılma muftanın içi yivlidir, çol yivli muftanın əksidir.

 

Kod Ölçüsü, mm x düym
3208020015 20x1/2"
3208025020 25x3/4"
3208032025 32x1"
3208032040 40x1 1/4”
3208050040 50x1 1/2”
3208063050 63x2"
3208075063 75x3"
Rənglər Ölçülər

Yığılma Mufta (çöl yivli)

BT83560363 Metak

"Amerikanka" muftası artıq quraşdırılmış iki sərt və ya çevik plastik boru kəmərin xətlərini bir-birinə qoşulmaq və ya bir-birindən ayırmaq üçün imkan yaradır. Bu fitinq isti və soyuq su təchizatı, eləcə də istilik sistemlərində istifadə olunur. Bu yığılma muftanın çölü yivlidir, iç yivli muftanın əksidir.

 

Kod Ölçüsü, mm x düym
3209020015 20x1/2"
3209025020 25x3/4"
3209032025 32x1"
3209032040 40x1 1/4”
3209050040 50x1 1/2”
3209063050 63x2"
3209075063 75x3"
Rənglər Ölçülər

Diyircəkli ventil

BT10755779 Metak

Diyircəkli ventil obyektlərdə boru kəmərlərində isti və soyuq maye axınının nizamlanması üçün istifadə olunur. Diyircəkli kran borularda axan mayeni dayandırmaq və sonra yenidən buraxmaq üçün imkan yaradır.

 

Kod Ölçüsü, mm
3217020000
3217025000
3217032000
3217040000
3217050000
3217063000
3217075000
20
25
32
40
50
63
75
Rənglər Ölçülər

12

www.azproinshaat.com

Plastik borular və fitinqlər

Çarpaz

BT56452282 Metak

Bu polipropilendən hazırlanmış fitinq binalarda isti və soyuq su nəqlində boru kəmərinin budaqlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Kod Ölçüsü, mm
3218020000
3218025000
3218032000
3218040000
20
25
32
40
Rənglər Ölçülər

Tıxac

BT62555699 Metak

Polipropilen boru kəmərlərin və elementlərin, eləcə də metal qurumların hissələrinin ətraf mühitdən izolyasiyası üçün istifadə olunur.

 

Kod Ölçüsü, mm
3215020000
3215025000
3215032000
3215040000
3215050000
3215063000
3215075000
20
25
32
40
50
63
75
Rənglər Ölçülər

Yivli tıxac

BT63687586 Metak

Bu yivli polipropilen fitinq plastik boru kəmərlərin və elementlərin, eləcə də metal qurumların hissələrinin ətraf mühitdən izolyasiyası üçün istifadə olunur.

 

Kod Ölçüsü, mm
3216015000
3216020000
3216025000
3216032000
15
20
25
32
Rənglər Ölçülər

13

Plastik borular və fitinqlər

Körpü

BT89697007 Metak

Polipropilen körpüsü boru kəmərin montajında bir borunun o, biri borunun üstündən keçidi üçün istifadə olunur.

 

Kod Ölçüsü, mm
3214020000
3214025000
3214032000
20
25
32
Rənglər Ölçülər

Xamıt

BT23377465 Metak

Xamıt fitinqi boru kəmərinin divarda möhkəm təsbiti üçün və boru kəmərin ümumi quruluşunun sərt edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Kod Ölçüsü, mm
3213020000
3213025000
3213032000
3213040000
20
25
32
40
Rənglər Ölçülər

AS Kanalizasiya Boruları

BT06869674 Metak

Şirkət daxili kanalizasiya sistemləri üçün polipropilendən hazırlanmış kanalizasiya boruların tam çeşidini təqdim edir. Şirkətimizin kanalizasiya boruların ekoloji təmiz və davamlı olduğunu 10 ildən artıq sübut etməkdədir. Şirkətinin alıcılar arasında keyfiyyəti və qırılmamaq özəlliyi ilə tanınmış Poli-propilen (PP) sınmayan borular məhsul çeşidimizdə xüsusi yerlərdən birini tutur. Bu boruların istismar müddəti 50 ilə qədərdir, boru istənilən müqavimətə davamlıdır, yüksək müqavimət nəticəsində belə deformasiyaya uğramayan və ilkin formasını saxlayan bu borular daxili kanalizasiya sistemində istifadə olunacaq ən ideal borulardır.

Bu borular DİN, EN, AZS və İSO standartlarına uyğun, diametrləri 50, 75, 110 və 160mm, uzunluqları 0.25metrdən 6.00metrəyə qədər, alıcının tələbatına uyğun olaraq istehsal olunur. Qalınlıqları standartlara uyğun 1.9-3.9mm arasında olur. Rəngi qəbul olunmuş beynəlxalq standartlara əsasən boz rəngdə olur, lakin alıcının istəyinə görə, istənilən rəngdə istehsal etmək imkanımız mövcuddur.

PP kanalizasiya boruların əsas üstünlükləri olaraq aşağıdakıları qeyd etmək olar:

• Uzun ömürlüdür və montajdan sonra xidmətə ehtiyyac olmur.

• Sağlamlığa zərər vura biləcək tullantıları olmur. • Yandığı zaman zərərli qazlar və his əmələ gətirmir.

• Suyun axıcılıq qabiliyyəti bu borularda maksimumdur.

• Montaj zamanı qaynaq, yapışqan kimi vəsitələr tələb etmir.

• Kimyəvi qurluşuna görə, hətda aşağı temperaturlarda müqavimət və zərbələrə qarşı digər borulardan daha dayanıqlıdır və hər bir halda öz ilkin formasına qayıdır.

• Çəkisi PVC və digər borulara nisbətən daha yüngüldür, bu daşınma və montaj zamanı böyük üstünlük deməkdir. Çəkisinin yüngüllüyünə baxmayaraq, daha dayanıqlı və keyfiyyətlidir.

 

Əsas tətbiq sahələri aşağıdakılardır:

• Bina içi, bina xarici və torpaq altında atıq suların xaric olunmasında.

• Paltaryuyan, qabyuyan, hamam, ayaq yolu və s. kimi yüksək temperaturda atıq suları olan yerlərdə.

 

Borular növbədəki uzunluqlarında istehsal olunur: 250, 500, 1000, 2000, 3000 və 6000 mm.

 

Kod Ölçülər, mm Divar qalınlığı mm
4103050000 50  1,9
4103075000 75  2,2
4103110000 110  2,7
4103160000  160  3,9
Rənglər Ölçülər

14

www.azproinshaat.com

Plastik borular və fitinqlər

PVC kanalizasiya boruları

BT66577352 Metak

Polivinilxlorid (PVC) boruları neçə illərdir ki, kanalizasiya sisteminin ayrılmaz hissəsi olmaqdadır və çox işlədilməkdədir, çünki PVC kanalizasiya boruları müxtəlif təyinatlı obyektlərdə ekolojı və maddi cəhətdən sərfəli olması, həmçinin 60°C temperatura və yüksək təzyiqə davamlı olması cəhətdən bu borular çirkab və digər suların axıdılmasında ideal və etibarlı bir vasitədir. 

PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri TS 275-1 EN 1329-1 keyfiyyət standartlarına görə istehsal edilir. Daxili və xarici hamar səthləri sayəsində boruda tıxaclar əmələ gəlmir, bakteriyaların və xoşa gəlməz qoxuların yayılmasının qarşısın alınır. PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri istehsalında odadavamlı xam madədən istifadə olunması bu boruları yanğına davamlı edir və mərtəbədən mərtəbəyə keçməsinə mane olur. Məhsulun bu üstünlüklərinə görə əsasən çoxmərtəbəli yaşayış binalarında və digər iaşə obyektlərində tətbiq olunur. 

PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri 50- 250 mm diametrdə və 150-6000 mm uzunluqda istehsal edilir. Kanalizasiya boruları və birləşmələrində conta yuvası sayəsində sızmalar istisna olunur. Asan şəkildə taxılıb çıxarılması sayəsində sistem sərbəst şəkildə istənilən şəxs tərəfi ndən sürətlə quraşdırıla bilər. Bu da kəsmə, bükmə, əymə kimi artıq işlərə zaman itkisinə səbəb olmur.


Ümumi xüsusiyyətlər
 PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri binalarda tullantı suların axıdılmasında istifadə olunur.
 TS 275-1 EN 1329-1 standartına əsasən 050-250 mm arası çaplarda və 15 sm-dən 6 mm-yə qədər müxtəlif təyinatlı birləşmə kipliyini təyin edən contalı istehsal olunur.
 PVC kanalizasiya boruları və birləşmələrinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti onun oda davamlı olmasıdır. Bu xüsusiyyəti sayəsində binalarda yanğının mərtəbədən mərtəbəyə keçməsinin qarşısını alır.
 PVC kanalizasiya boruları TS 275-1 EN 1329-1 standartına əsasən qalın divarlı istehsal olunur.
 PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri 60C-yə qədər iş temperaturunda fi ziki xassəsini qoruyub saxlayır.
 Bucaqlı conta yuvası və buna uyğun contası sayəsində sızmaların qarşısını 100% alır.

Rənglər Ölçülər

Dirsək 90°

BT62799423 Metak

Bu düzbucaqlı dirsək kanalizasiya sistemləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məhsul temperatur ifratlara, korroziyaya qarşı xüsusi müdafiə tələb etmir. Asanlıqla yığılır və sökülür.

 

Kod Ölçüsü, mm

4 2 01 050 000

4 2 01 075 000

4 2 01 110 000

4 2 01 160 000

50
75

110

160

Rənglər Ölçülər

Dirsək 135°

BT05229008 Metak

Bu 135 dərəcəli dirsək kanalizasiya sistemləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məhsul kəskin temperatur dəyişikliklərənə və korroziyaya qarşı davamlıdır. Asanlıqla yığılır və sökülür.

 

Kod Ölçüsü, mm

4 2 06 050 000

4 2 06 075 000

4 2 06 110 000

4 2 06 160 000

50
75

110

160

Rənglər Ölçülər

15

Plastik borular və fitinqlər

Üçlük 90°

BT88420753 Metak

Üçlük kanalizasiya boru kəmərinin eyni diametrli budaqlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Diametri 160 mm, 90 dərəcəli.

Rənglər Ölçülər

Üçlük-keçid

BT70997964 Metak

Üçlük-keçid kanalizasiya kəmərinin müxtəlif diametrli budaqlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Kod Ölçüsü, mm

4 2 04 075 050

4 2 04 110 050

75x50
110x50
Rənglər Ölçülər

Üçlük 135°

BT93741073 Metak

Bu üçlük fitinqi kanalizasiya boru kəmərində boruların 135 dərəcəli bucaqla birləşməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

 

Kod Ölçüsü, mm

4 2 05 050 000

4 2 05 075 000

4 2 05 110 000

4 2 05 160 000

50
75

110

160

Rənglər Ölçülər

16

www.azproinshaat.com

Plastik borular və fitinqlər

Üçlük-keçid 135°

BT65876404 Metak

Bu üçlük fitinqi kanalizasiya boru kəmərində müxtəlif ölçülü boruların 135 dərəcəli bucaqla birləşməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kod Ölçüsü, mm

4 2 05 050 000

4 2 05 075 000

4 2 05 110 000

4 2 05 160 000

50

75

110

160

Rənglər Ölçülər

Mufta

BT23453371 Metak

Mufta eyni boru kəmərində iki eyni diametrli, yuvaları (muflamaları) olmayan boruları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Kod Ölçüsü, mm

4 2 02 050 000

4 2 06 075 000

4 2 06 110 000

4 2 06 160 000

50

75

110

160

Rənglər Ölçülər

Mufta-keçid

BT62837783 Metak

Mufta eyni boru kəmərində iki müxtəlif diametrli, yuvaları (muflamaları) olmayan boruları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Kod Ölçüsü, mm

4 2 07 050 000

4 2 07 075 000

4 2 07 110 000

4 2 07 160 000

50
75

110

160

Rənglər Ölçülər

17

AZPRO İNŞAAT MMC

Çarpaz

BT62884668 Metak

Bu kanalizasiya fitinqi boru kəmərinin budaqlanması və onun müxtəlif santexnika qurğularına bağlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Kod Ölçüsü, mm

4 2 13 050 000

4 2 13 075 000

4 2 13 110 000

4 2 13 160 000

50
75

110

160

Rənglər Ölçülər

Çarpaz 135°

BT65084140 Metak

Bu kanalizasiya fitinqi boru kəmərinin budaqlanması və onun müxtəlif santexnika qurğularına 135 dərəcəli bucaqla bağlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kod Ölçüsü, mm

4 2 10 050 000

4 2 10 075 000

4 2 10 110 000

4 2 10 160 000

50
75

110

160

Rənglər Ölçülər

Sifon

BT27679751 Metak

Sifon mətbəx çanağından suları kanalizasiya boru sisteminə yönəltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sİfon kanalizasiya sitemini iri tullantıları ilə zibillənməsindən qoruyur.

Kod Ölçüsü, mm

4 2 15 110 000

4 2 15 160 000

110

160

Rənglər Ölçülər

18

www.azproinshaat.com

AZPRO İNŞAAT MMC

Tıxac

BT03367207 Metak

Bu fitinq kanalizasiya boru kəmərlərin təmir vaxtı bağlanması və qorunması üçün istifadə olunur.

Kod Ölçüsü, mm

4 2 09 050 000

4 2 09 075 000

4 2 09 110 000

4 2 09 160 000

50

75

110

160

Rənglər Ölçülər

Təmizləmə

BT90565482 Metak

Təmizləmə qeyri-təzyiq binadaxili kanalizasiya kəmərlərinin quraşdırılmasında istifadə olunur. Bu fitinq əsas hissədən və qapaqdan ibarətdir. Təmizləmə fitinqi sadəcə qapağını açmaqla boruların təmizlənməsi üçün kəmərə giriş imkanı yaradır.

Kod Ölçüsü, mm

4 2 14 075 000

4 2 14 110 000

4 2 14 160 000

75

110

160

Rənglər Ölçülər

Xamıt

BT07478606 Metak

 

Bu kanalizasiya fitinqi boru kəmərinin divarda möhkəm təsbiti üçün və boru kəmərinin ümumi quruluşunun sərt edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kod Ölçüsü, mm

4 2 11 050 000

4 2 11 075 000

4 2 11 110 000

4 2 11 160 000

50

75

110

160

Rənglər Ölçülər

19

Tikinti iskələləri

Dirək iskələləri

BT65950336 Metak

Dirək iskələləri tikintidə qəlib bəndlərinin qurulması ilə boyük yüklərin saxlanılması üçün üfüqi qəlib kimi isti­fadə olunur. Birləşmə elementlərinin sadəliyi və ra­hat­lığı dirək iskələlərin qısa müddət ərzində yığılıb-sö­kül­mə­sinə imkan verir.

Qurğunun əsasını 1500 mm enin­də və üç müxtəlif  hündürlükdə – 1100 mm, 1500 mm və 1800 mm ölçülərində olan dəmir çərçivələr təşkil edir. Çərçivələrin müxtəlif hündürlükdə olması, tikinti bən­di­nin tələb olunan hündürlükdə qurulmasına imkan ya­ra­dır. Etibarlı diaqonal birləşmələr yan çərçivələrin bir-bi­rindən 2 metr məsafə­sin­də yerləşdirilməsinə imkan verir, bu da daha böyük sahənin əhatə edilməsini təmin edir. Tənzimlənən üst bənd saxlayıcısı və alt dirək tən­zim­lə­yicisi qurğunun hündürlüyə görə rahat və dəqiq tənzimlənməsinə şərait yaradır.

Rənglər Ölçülər

Taxta bənd H20

BT80383446 Metak

H20 taxta bəndləri – üfüqi qəlib sistemlərinin əsasıdır. Taxta bəndlər yüklərə qarşı nominal qabiliyyətini saxlamaqla, çökməyərək, əyrilik və çatlar verməyərək böyük sahələrdə quraşdırıla bilər. Bəndlər suya davamlı hopdurulan boya ilə rəngləndiyindən çətin hava şəraitində istifadə oluna bilər. Sifarişçinin istəyindən asılı olaraq 2500 ÷ 6000 mm uzunluqlarda istehsal olunması mümkündür.

Rənglər Ölçülər

Bənd saxlayıcısı

BT55966070 Metak

Tənzimlənən üst bənd sax­la­yı­cısı taxta bəndlərin yer­ləş­di­ril­mə­si və tənzimlənməsi üçün nə­zər­də tutulub. Saxlayıcının əsa­sı 500, 750 və 1000 mm uzun­lu­ğun­da 48x5 mm yivli borudan hazırlanır və yüksək keyfiyyətli somunun kö­məyi ilə tənzimlənir.

Rənglər Ölçülər

20

www.azproinshaat.com

Tikinti iskələləri

Dirək tənzimləyicisi (dirək işkələləri üçün)

BT91834398 Metak

Alt dirək tənzimləyicisi qur­ğu­nu hündürlük üzrə tarazlaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Tən­zim­lə­­yi­­ci 150x150 mm polad löv­hə­nin uzə­rinə bərkidildiyi üçün dirək iş­kə­lələrini nahamar səth­lər­də qur­mağa imkan yaranır. Tən­zim­­­lə­­yicinin əsası 500, 750 və 1000 mm uzunluğunda 48x5 mm yiv­li borudan hazırlanır və yüksək keyfiyyətli somunun kö­mə­yi ilə tənzimlənir.

Rənglər Ölçülər

Diaqonal işkələlər

BT30138211 Metak

Diaqonal işkələlər – birbirinə üfüqi və diaqonal birləşmələrlə bərkidilən çərçivələrdən ibarət olan konstruksiyadır. Bu növ işkələlər quraşdırılmanın asanlığı ilə fərqlənir və bu da vaxta qənaət olunmasına imkan verir. Diaqonal işkələlər 60 metr hündürlüyə kimi quraşdırıla bilər və bu da onları həm çox mərtəbəli binalarda, həm də kiçik hündürlüklərdə istifadə etməyə imkan verir.

Turun hündürlüyü 4 metrdən yuxarı olduqda divara bərkidilməsi məsləhət görülür.

Növü İşçi sahə, m2 Uzunluq, mm En, mm Hündürlüyü, mm 1-seksiyanin çəkisi, kg
Yüngül çəkili
5,0 2 500 819 2 000 38,4
Standart 5,0 2 500 1 000 2 000 42,5

Rənglər Ölçülər

Nərdivan

BT41086151 Metak

Nərdivanlar tikinti işkələləri­nin yan tə­rə­fi­nə xüsusi qar­maq­lar va­­­si­­tə­si i­lə bir­ləş­di­rilir. Bizim nər­di­­van­la­rın istismarı çox rahatdır – is­ti­fadə etdikdə onları aç­maq və ya çəkmək lazım deyil, sadəcə iş­kə­lələrə bir­ləş­dirmək kifayətdir.

Rənglər Ölçülər

21

Tikinti iskələləri

Dirək tənzimləyicisi (diaqonal işkələlər üçün)

BT41736470 Metak

İşkələ tənzimləyiciləri – nahamar səthlərdə ti­kin­ti işkələlərinin hündürlüyünün ta­raz­laşdırılması üçün təd­biq edilən vintli dayaqlardır. Tən­zim­lə­mə hün­dürlüyü 250 mm-dən 500 mm-ə kimi də­yi­şilə bilər. İşkələ tənzimləyiciləri konstruksiya­nın sa­­də­li­yi ilə fərqlənir və ətraf faktorlardan (tem­pe­ratur, rü­tubət, və s.) asılı deyildir.

Rənglər Ölçülər

Flanslı işkələlər

BT14344102 Metak
Rənglər Ölçülər

Diaqonal pilləkən

BT91459282 Metak

Pilləkən 45 dərəcə altında diaqo­­nal olaraq qurulur və iş­kə­­lə­nin üfüqi hissələrinə qarmaqlarla bər­kidilir. Pilləkən üzərində işin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün pillələr riflənmiş polad təbəqədən hazırlanaraq profil boru ilə gücləndirilib. Pilləkən 500 kq çəkiyə kimi davam gətirir.

Rənglər Ölçülər

22

www.azproinshaat.com

Tikinti iskələləri

Ayaqaltı

BT58584700 Metak

Ayaqaltı riflənmiş polad təbəqədən hazırlanaraq polad profil borulardan yığılmış çərçivə ilə gücləndirilib. İşçi səthin üzərində təhlükəsizliyi təmin etmək üçün çoxlu sayda deşiklər açılıb. Ayaqaltı qarmaqlar vasitəsi ilə işkələnin üfüqi hissələrinə bərkidilir.

Rənglər Ölçülər

Təkərli ayaqaltılar

BT15471467 Metak

Bina daxili və xaricində iş prosesini sürətləndirmək və inşaatçıların əməyini asanlaşdırmaq üçün, tikinti avadanlıqlarının ən vacib elementlərindən biri - təkərli ayaqaltılardır. Mobil ayaqaltılar 6 metr hündürlüyə kimi binaların içərisində və fasadlarında təmir işlərinin aparılmasına imkan verir.

4 mərtəbəli seksiyalar asan yığılır, sökülür və təhlükəsizlik standartlarına uyğun hazırlanır. Vəziyyətin fiksaj edilməsi üçün 4 təkərin hər birində əyləc sistemi mövcuddur. Hər təkərin öz oxu ətrafında 360° dönmə imkanı var ki, o da minimal sahədə hərəkət etməyə imkan verir. Ayaqaltılar digər növlərdən kiçik ölçülü detalların azlığı ilə fərqlənir. Diaqonal və şaquli birləşmələrin bərkidilməsi “bayraqcıq” sistemi ilə həyata keçirilir. Ayaqaltıların quraşdırılması, sökülməsi və yerinin dəyişdirilməsi üçün iki nəfər işçi kifayət edir. Ayaqaltıların əsas xüsusiyyətləri – yünqül çəkisi, konstruksiyanın möhkəmliyi, yığılıb-sökülmənin asanlığı və mobilliyidir. İşkələrin yığılması, açılması və iş yerinə daşınması üçün iki nəfər kifayətdir. Bu xüsusiyyətlər bizim ayaqaltıları hətta ən tələbkar mütəxəssisin rahat və təhlükəsiz işləmək tələblərinə cavab verir.

Əsas xarakteristikalar:

- yüngüllük;
- konstruksiyanın möhkəmliyi;
- yığılmanın və sökülmənin asanlığı;
- mobillik;
- təhlükəsizlik.

 

Bölmələrin sayi Hündürlük, mm İşçi Hündürlük, mm
En, mm Uzunluq, mm
1 1 830 3 000 1 070 2 000
2 3 330 4 000 1 070 2 000
3 4 830 5 500 1 070

2 000

4 6 330 7 500 1 070 2 000
5 7 830 8 500 1 070 2 000
6 9 330 10 300 1 070 2 000
7 10 830 11 500 1 070 2 000

Rənglər Ölçülər

İnşaat dirəkləri

BT69160187 Metak

İnşaat dirəkləri 3,5 metrdən 6 metrədək hün­dürlüyündə olan taxtabənd sisteminin mərkəzi dayaq hissəsi olmaqla, bütün konstruksiyanın dəstəyini təmin edir. Dayağın hündürlüyü, çöl yivli muftanın və qıfıl ilə bağlanan daxili borunun yerdəyişməsi ilə nizamlanır. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bizim dirəklərdə xarici və daxili borular arasındaki boşluq demək olar ki, yoxdur, və bu sınma təhlükəsini aşağı salır.

İstifadə olunan boruların ölçüləri    
Aşağı dayaq hissəsi A Ø 57x2mm Ø 57x3mm
Yuxarı dayaq hissəsi B Ø 48x2mm Ø 48x3mm

 

 

 

Maksimal uzunluq, m 3,50 4,00 5,00 5,50 5,85
Minimal uzunluq, m 2,10 2,60 3,60 3,60 4,10
Alt dayağın uzunluğu, m 1,50 2,00 2,00 2,00 3,00
Üst dayağın uzunluğu, m 2,00 2,00 3,00 3,50 3,00
Rənglər Ölçülər

23

Plastik yeşik və konteynerlər

300 kq konteyner

BT98757966 Metak

Azərbaycan kənd təsərrüfatı və sənaye bazarında nəhəng yenilik! Ən müasir xarici avadanlıqda istehsal olunan mükəmməl keyfiyyətli konteynerlər.

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən 300 kq-lıq konteynerlər müxtəlif növ qida məhsullarının yığılması, daşınması və saxlanılması üçün nəzərdə tutulub. Konteynerlərin xüsusi simmetrik forması onların anbarlarda və soyuducularda rahat yerləşdirilməsi üçün düşünülüb.
Temperatur dəyişikliklərinə davamlı, qida məhsulları üçün tam təhlükəsiz, göbələk və kif əmələ gətirməyən, yüngül çəkili bu yeşiklər kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının yığılması, daşınması və saxlanılmasında əvəzolunmaz vasitədir.

Əsasən almanın qablaşdırılması üçün istifadə olunur.

Rənglər Ölçülər

Alma yeşiyi 60x40x35 (30 kq)

BT07713664 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilmiş bu yeşiklər məhsulun yığılması, daşınması və saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yeşiklərin simmetrik forması onların anbarda və soyuducularda rahat yerləşdirilməsini təmin edir. Hal-hazırda şirkətdə istehsal olunan bu məhsullar dörd rəngdə (şəffaf, boz, qırmızı, yaşıl) alıcılara təqdim olunur.

İstifadə sahələri

 • Meyvə və tərəvəzin yığılması, daşınması və saxlanılması;
 •  Kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının yığılması, daşınması və saxlanılması;
 • Çörək və un məmulatlarının yığılması və daşınması;
 • Balıq, ət və toyuq məhsullarının yığılması, daşınması və saxlanılması.

 

Üstünlükləri

 -30°C şaxtaya və +80°C istiyilə davamlılığı;

 Kəskin temperatur dəyişikliklərinə qarşı müqavimətliliyi;

 Metal və taxta yeşiklərdən qat-qat yüngül olduğundan rahat daşınması;

 Qida məhsulları üçün tam təhlükəsizliyi;

 Rahat təmizlənməsi, nəm, göbələk və kif əmələ gətirməməsi;

 Metal və taxta yeşiklərdən daha uzunömürlü və qənaətli olması.

 

Yeşiklər aşağıdakı ölçülərdə təqdim olunur (eni x uzunluğu x hündürlüyü):

300 kq-lıq, 120mm х 100mm х 72mm

30 kq-lıq, 60mm х 40mm х 35mm

8 kq-lıq, 40mm х 30mm х 18,5mm

6 kq-lıq, 50mm х30mm х 10mm

Rənglər Ölçülər

Alma yeşiyi 60x40x18

BT20842132 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əsasən almanın yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

24

www.azproinshaat.com

Plastik yeşik və konteynerlər

Broyler yeşiyi 60x40x14

BT12714410 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər broyler toyuqlarının yığılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

Broyler yeşiyi 60x42x13

BT85715991 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər broyler toyuqlarının yığılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

Çörək yeşiyi 60x40x22

BT20089652 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər çörək və digər un məlulatlarının yığılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

25

Plastik yeşik və konteynerlər

Ərik yeşiyi 50x30x10

BT91406136 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əriyin yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

Gilas yeşiyi 1 40x30x18

BT25932424 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əsasən gilasın yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

Gilas yeşiyi 2 40x30x18

BT88305530 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əsasən gilasın yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

26

www.azproinshaat.com

Plastik yeşik və konteynerlər

Nar yeşiyi 14x30x40

BT79099035 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əsasən narın yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

Pomidor yeşiyi 60x40x18

BT73331526 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əsasən pomidorun yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

Pomidor yeşiyi 50x30x25

BT72328981 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əsasən pomidorun yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

27

Plastik yeşik və konteynerlər

Xurma yeşiyi 60x40x12

BT95598382 Metak

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əsasən xurmanın yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

Rənglər Ölçülər

Hərəkətli qoşqu platforma

BT12544434 Metak

Hərəkətli qoşqu platforma meyvələrin yığımı və bağlara qulluq üçün nəzərdə tutulub. Platforma istənilən traktora farkopla qoşulur. Xüsusi konstruksiya platformanı işçilər, yeşiklər və lazımi avadanlıqlarla birlikdə yerdən 2,10 metrəyə qədər yüksəkliyə qaldıra bilir.

Platformanın konstruksiyası eyni zamanda 4 yeşik meyvənin tez və asan yerləşdirilməsini və boşaldılmasını təmin edir. Maksimal hündürlük 2,10 m təşkil edir. Platformanın maksimal yükqaldırma gücü 2000 kq-dır. Platformada eyni zamanda 8 nəfər dura bilər (hər iki tərəfdən eyni sayda olmaqla).

Platforma bütün konstruksiya üçün dayaq funksiyasını daşıyan əsas şassidən, hidravlik qaldırıcı sistemdən və hərəkətli yan traplardan ibarətdir. Platformanın hidravlik sistemi traktorun hidravlik sisteminə qoşulur, idarə olunması isə traktorun kabinəsindən, yaxud platformanın üzərindəki hidropaylayıcı vasitəsilə mümkündür.

Standart parametrlər:

• yükqaldırma gücü 2 000 kq

• hündürlük 2,10 m

• platformada hidravlik paylayıcı

• açılan mexaniki yan traplar

• traktorun hidravlik sisteminə qoşula bilmə

Rənglər Ölçülər

Meyvə yığım arabaları

BT22661672 Metak

şirkətin aqrosənaye sahəsində etdiyi yeniliklərdən biri də intensiv bağçılıq üçün nəzərdə tutulan meyvə yığım arabasıdır. Bu araba meyvə yığımı zamanı yuxarı və aşağı budaqlardan meyvələri dərmək və yeşiklərə toplamaq üçün istifadə edilir. Hal-hazırda 2 şəkildə təklif etdiyimiz arabanın konfiqurasiyalarını müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq dəyişmək mümkündür. Asanlıqla traktora qoşulan araba eyni zamanda bir neçə böyük yeşiyi daşıma qabiliyyətinə malikdir.

Qoşqu parametrləri:

Uzunluğu: 3551.5 sm

Eni: 1216 sm

Hündürlüyü: 630 sm

Maks. yükdaşıma qabiliyyəti: təxm. 800 kq

Rənglər Ölçülər

28

www.azproinshaat.com

Kənd təsərrüfatı üçün məhsullar

Alveol

BT35250238 Metak

Azərbaycanda ilk dəfə ― meyvə-tərəvəz məhsullarını kompakt qablaşdırmaq üçün altlıq! Meyvə-tərəvəz məhsullarını kompakt qablaşdırmaq üçün altlıq karton-kağızdan hazırlanır və ekoloji baxımdan tam təhlükəsizdir. Alveol kondensatı udmaqla qida məhsullarının daşınması və saxlanılması zamanı yaranan itkilərin qarşısını alır və məhsulun keyfiyyətinin qorunub saxlanmasını təmin edir.

Ölçü: 60x40 sm.
Alveollar yuvaların sayına görə aşağıda sadalanan parametrlərdə istehsal olunur (tərəf A - tərəf B):

 • 27-28
 • 31-32
 • 37-38
 • 41-42
Rənglər Ölçülər

Ağac dibi dərmanlama aparatı

BT84898440 Metak

Ağac dibi dərmanlama aparatı bağ və üzüm sahələrində alaq otlarını məhv edən dərmanların çilənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Aparatın xüsusiyyətlərinə görə dərman yalnız ağacların və şitillərin kök nayihəsinə vurulur, beləliklə, həm ağacdaki məhsul dərmandan qorulur, həm dərman qənaət olunur.

İstifadəsi:

 Traktorun önünə taxılır;

 Traktorun kabinəsindən idarə olunur; 

 Magistral və kənd yollarında hərəkəti rahatlaşdırmaq üçün yığılır.

 

Xüsusiyyətləri:

 Maksimal uzunluğu: 5,5 metr;

 Minumal uzunluğu: 2 metr;

 Hidravlik hərəkətləri: 

 

o yuxarı hərəkət (1 hərəkət), 

o yana açılma hərəkət (2 hərəkət).

Rənglər Ölçülər

Gərginləşdirilmiş beton dirəklər

BT49828732 Metak

şirkət qabaqcıl sənaye üsulu ilə gərginləşdirilmiş betondan dirəklərin istehsalı və satışı ilə məşğuldur. Xammalın yüksək keyfiyyəti və müasir texnologiyaya riayət olunması məhsulumuzun davamlılığını və uzunömürlüyünü təmin edir.

Gərginləşdirilmiş beton dirəklərin əsas üstünlükləri:

 • Gərginləşdirilmiş betonla təmin olunan dirəklərin on illərlə istismar müddəti
 • Yüksək gərginliyə davam gətirmə qabiliyyəti
 • İstənilən külək yükünə dözümlüyü
 • Betonun markası və sıxlığının ən yüksək səviyyədə olması
 • İstənilən ölçüdə və uzunluqda istehsal edilə bilinməsi
Rənglər Ölçülər

29

Kənd təsərrüfatı üçün məhsullar

Yeni Anker

BT76601776 Metak

şirkətin istehsal etdiyi yeni ankerlər xüsusi forması sa­yə­sin­də betondan istifadə olunmadan birbaşa torpağa burularaq basdırılır və möhkəm bərkidilir. Ənənəvi ankerlərlə müqayisədə bu ankerlər daha uzun­müddətli is­ti­fa­də imkanı yaradır.

Rənglər Ölçülər

Qoşqu köməkçi vasitəsi

BT85681167 Metak

Qoşqular bağlarda, bostanlarda, üzümlüklərdə və digər əkin sahələrində məhsulların anbarlara daşınması məqsədi ilə mini-traktorlara qoşulan köməkçi nəqliyat vasitəsidir. Avadanlığın üstün cəhəti anbara aparılan məhsulların birbaşa qoşqu üzərində yeşiklərə yığılaraq qablaşdırılmasıdır. Qoşqu istənilən ölçülərdə Sizin sifarişinizlə istehsal oluna bilər.

Rənglər Ölçülər

Ağac bağı

BT26224420 Metak

Ağac bağı ağac əkini zamanı işlənir və dirəyə bağlanmış ağacların düzgün inkşafını təmin edir. Onları küləyin, güclü yağışın təsiri ilə əyilərək qırılmasının qarşısını alır, həm də gələcəkdə ağacın düzgün inkişafına şərait yaradır. Klassik bağlarda istifadə olunan ip və plastik xamutdan fərqli olaraq, ağacın gövdəsini sıxmır və onun inkişafına mane olmur.

Rənglər Ölçülər

30

www.azproinshaat.com

Kənd təsərrüfatı üçün məhsullar

"U" qarmaqları

BT37642854 Metak

“U” qarmaqları tikanlı məftillərin və digər məftil növlərinin taxta dirəklərə səliqəli şəkildə bərkidilməsi üçün istifadə edilir.

“U” qarmaqlarının əsas istifadə dairəsi: 

 Bağçılıq və istixanalar;

 Tikanlı məftillərin və tor çəpərlərin dirəklərə vurulması;

 Izolyasiya və dekorasiya işləri;

 Sənayenin müxtəlif sahələri.

Rənglər Ölçülər

"M" qarmaqları və aləti

BT14923885 Metak

“M” qarmağı ağacların budaqlarını istiqamətləndirmək və onların inkişafını aşağıya doğru yönəltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusi cihazın köməyi ilə ona bağlanmış alətlə birlikdə torpağa bərkidilir. Əsas etibarilə gilas bağlarında istifadə olunur. “M” qarmaqlarının istifadə edilməsində əsas məqsəd meyvə ağaclarının tam məhsuldarlığını təmin etməkdir. Əsasən albalı və gilas ağaclarında istifadə olunur.

Rənglər Ölçülər

Kronşteyn və ənənəvi anker

BT30274489 Metak

Kronşteynlər ankerlərlə bir yerdə quraşdırılır və dirək qurğunun davamlılığını təmin edir. Anker 80 sm dərinliyə malik beton özüllər üzərində qurulur, ardınca kronşteyn bərkidilir. Kronşteyn cərgə boyu quraşdırılmış dirəklərin üzərində məftillərin dartılmasına xidmət edir və dirəklərin düz saxlanmasını təmin edir.

Rənglər Ölçülər

31

Kənd təsərrüfatı üçün məhsullar

Soyuducu saxlama kameraları

BT47749437 Metak

Soyuducu saxlama kameraları məhsulları uzun zaman saxlamaq üçün nəzərdə tutulub, yəni soyuğa və ya istiliyə az davamlı meyvə, tərəvəz və digər qida məhsulları üçündür. Bu kameraların divarları və damı adətən sendviç (arası poliuretan köpük ilə doldurulmuş) panellərdən hazırlanır, havanın soyudulması isə evaporator və kondisioner vasitəsi ilə təmin edilir. Şirkət belə soyuducu saxlama kameralarının tam şəkildə quraşdırılması xidmətini həyata keçirir.

Xidmətlərimiz:

 Layihələndirmə;

 Metal konstruksiyalarının hazırlanması və quraşdırılması;

 Sendviç panellərin montajı;

 Zəruri soyuducu avadanlığın seçilib alınması.

Rənglər Ölçülər

Aqrotel

BT76409220 Metak

Aqrotel (kembrik) bitkilərin, o cümlədən kolların, dekorativ bitkilərin və meyvə ağaclarının bağlanması üçün ən yaxşı vasitə hesab olunur. Bağbanlar arasında geniş istifadə olunur və ona böyük tələbat var. Bu qurğu yüksək keyfiyyətli polimerdən hazırlanmış, bir sıra mükəmməl keyfiyyətlərə malik (davamlılıq, səmərəlilik, möhkəmlik, estetiklik) xüsusi aqroməftildir.

Aqrotel topa şəklində satılır. 1 topada 1,8 kilo və ya 270 metrə vardır. Tərkib: yüksək keyfiyyətli polimer.

Rənglər Ölçülər

Dirək papaqcığı

BT75416266 Metak

Dirək papaqcıqları dirəklərin istismar müddətini əhəmiyyətli dərəcədə uzatmaqla, onların şaquli saxlanılmasını təmin edir. Sahələrdəki dirəklər arasında bağlılıq, bütövlük yaratmaq məqsədi ilə papaqcıqların üzərindəki xaçvari kəsişmələrin köməyi ilə, trosla dartılmış məftillər aparılır.

Dirəklərin 30%-ə qədəri sıradan çıxsa belə, diqər sağlam dirəklər vasitəsi ilə dayanıqlıq təmin olunacaq və sıradan çıxmış dirəkləri dəyişməyə ehtiyac qalmayacaqdır. Ehtiyac duyulduqda  məhsulu dolu vurmasından və  quşlar tərəfindən tələf edilməsindən qorumaq üçün papaqcıqların üzərinə xüsusi tor məhsulu quraşdırılır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, papaqcıqların tətbiqi sayəsində intensiv bağlarda məhsuldarlıq 30-40% yüksəlmişdir.

Rənglər Ölçülər

32

www.azproinshaat.com
AZPRO INŞAAT MMC

+994 (12) 563-91-53

+994 (50) 222-23-25

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Böyük Şor 15 A

www.azproinshaat.com