PVC kanalizasiya borularıArtikul: 66577352

Brend: Metak


Polivinilxlorid (PVC) boruları neçə illərdir ki, kanalizasiya sisteminin ayrılmaz hissəsi olmaqdadır və çox işlədilməkdədir, çünki PVC kanalizasiya boruları müxtəlif təyinatlı obyektlərdə ekolojı və maddi cəhətdən sərfəli olması, həmçinin 60°C temperatura və yüksək təzyiqə davamlı olması cəhətdən bu borular çirkab və digər suların axıdılmasında ideal və etibarlı bir vasitədir. 

PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri TS 275-1 EN 1329-1 keyfiyyət standartlarına görə istehsal edilir. Daxili və xarici hamar səthləri sayəsində boruda tıxaclar əmələ gəlmir, bakteriyaların və xoşa gəlməz qoxuların yayılmasının qarşısın alınır. PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri istehsalında odadavamlı xam madədən istifadə olunması bu boruları yanğına davamlı edir və mərtəbədən mərtəbəyə keçməsinə mane olur. Məhsulun bu üstünlüklərinə görə əsasən çoxmərtəbəli yaşayış binalarında və digər iaşə obyektlərində tətbiq olunur. 

PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri 50- 250 mm diametrdə və 150-6000 mm uzunluqda istehsal edilir. Kanalizasiya boruları və birləşmələrində conta yuvası sayəsində sızmalar istisna olunur. Asan şəkildə taxılıb çıxarılması sayəsində sistem sərbəst şəkildə istənilən şəxs tərəfi ndən sürətlə quraşdırıla bilər. Bu da kəsmə, bükmə, əymə kimi artıq işlərə zaman itkisinə səbəb olmur.


Ümumi xüsusiyyətlər
 PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri binalarda tullantı suların axıdılmasında istifadə olunur.
 TS 275-1 EN 1329-1 standartına əsasən 050-250 mm arası çaplarda və 15 sm-dən 6 mm-yə qədər müxtəlif təyinatlı birləşmə kipliyini təyin edən contalı istehsal olunur.
 PVC kanalizasiya boruları və birləşmələrinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti onun oda davamlı olmasıdır. Bu xüsusiyyəti sayəsində binalarda yanğının mərtəbədən mərtəbəyə keçməsinin qarşısını alır.
 PVC kanalizasiya boruları TS 275-1 EN 1329-1 standartına əsasən qalın divarlı istehsal olunur.
 PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri 60C-yə qədər iş temperaturunda fi ziki xassəsini qoruyub saxlayır.
 Bucaqlı conta yuvası və buna uyğun contası sayəsində sızmaların qarşısını 100% alır.

Oxşar Mehsullar


Xidmətlər və Həllər

AZPRO İnşaat MMC Plastik və Polad boruları, Fitinqləri və İnşaat materiallarını ən yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edir.