Dirək iskələləriArtikul: 65950336

Brend: Metak


Dirək iskələləri tikintidə qəlib bəndlərinin qurulması ilə boyük yüklərin saxlanılması üçün üfüqi qəlib kimi isti­fadə olunur. Birləşmə elementlərinin sadəliyi və ra­hat­lığı dirək iskələlərin qısa müddət ərzində yığılıb-sö­kül­mə­sinə imkan verir.

Qurğunun əsasını 1500 mm enin­də və üç müxtəlif  hündürlükdə – 1100 mm, 1500 mm və 1800 mm ölçülərində olan dəmir çərçivələr təşkil edir. Çərçivələrin müxtəlif hündürlükdə olması, tikinti bən­di­nin tələb olunan hündürlükdə qurulmasına imkan ya­ra­dır. Etibarlı diaqonal birləşmələr yan çərçivələrin bir-bi­rindən 2 metr məsafə­sin­də yerləşdirilməsinə imkan verir, bu da daha böyük sahənin əhatə edilməsini təmin edir. Tənzimlənən üst bənd saxlayıcısı və alt dirək tən­zim­lə­yicisi qurğunun hündürlüyə görə rahat və dəqiq tənzimlənməsinə şərait yaradır.

Oxşar Mehsullar


Xidmətlər və Həllər

AZPRO İnşaat MMC Plastik və Polad boruları, Fitinqləri və İnşaat materiallarını ən yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edir.