Metal kəsməKəsmə metal emalı ilə məşğul olan istənilən istehsalatın əsas proseslərindən biridir. Məhz bu səbəbdən AZPRO INSHAAT MMC şirkəti sifarişçilərin tələblərinə uyğun olaraq Uzay lentli-mişar dəzgahında metal kəsmə xidmətini təklif edir. Uzay lentli-mişar dəzgahından bütöv məmulatların, dairəvi və düzbucaq kəsimli boruların və çubuqların (diametri 600 mm qədər) kəsilməsində istifadə olunur. Uzay dəzgahında kəsmə mişarlama eninin azalması hesabına metal sərfinin optimallaşdırılmasına, elektrik enerjisi sərfinin azadılmasına və məhsuldarlığın artırılmasına imkan yaradır. Belə kəsmə üsulunun üstünlüyü ondadır ki, mişarlamanın yüksək dəqiqliyi və keyfiyyəti sayəsində kəsilmiş səthin əlavə emala ehtiyacı olmur.


Digər Xidmətlərimiz