KatankaArtikul: 98965565

Brend: Metak


Katanka en kəsiyi dairəvi olan məftildir. Memarlıq sektorunda həm hazır məhsul, həm də sonraki işlənmə üçün xammal kimi istifadə olunur. Karbonlu poladdan 30136-95 ГОСТ-а uyğun olaraq istehsal olunur.

Oxşar Mehsullar