MəftilArtikul: 08094180

Brend: Metak


Məftil (sim) - nazik, uzun və əyiləbilən, en kəsiyi dairəvi olaraq hazırlanmış metal məhsuludur. Məftillərdən tikintintidən başlayaraq bağçılığa qədər bir çox sahələrdə geniş istifadə olunur.

Oxşar Mehsullar