Bənd saxlayıcısıArtikul: 55966070

Brend: Metak


Tənzimlənən üst bənd sax­la­yı­cısı taxta bəndlərin yer­ləş­di­ril­mə­si və tənzimlənməsi üçün nə­zər­də tutulub. Saxlayıcının əsa­sı 500, 750 və 1000 mm uzun­lu­ğun­da 48x5 mm yivli borudan hazırlanır və yüksək keyfiyyətli somunun kö­məyi ilə tənzimlənir.

Oxşar Mehsullar