Flanslı işkələlərArtikul: 44641845

Brend: Metak


Flanslı işkələlər ən etibarlı işkələ növüdür. İşkələlərin lax­­lanmasına imkan verməyən konstruksiya sa­yə­sin­də onları istənilən mürəkkəblikdə olan fasadların üzərində 100 metr hündürlüyə kimi quraşdırmaq olar. Xüsusi qıfıl ilə ayrı-ayrı hissələrin birləşməsi istənilən qurğuların etibarlı və cəld yığılmasına imkan verir. Flanslı işkələlər universal olduğundan onların istifadə sahələri sərhədsizdir və istənilən metal qurğuların yı­ğıl­masında istifadə oluna bilər. Flanslı işkələlər, əlavə olaraq, görüləcək işlərin daha ra­hat həyata keçirilməsi üçün diaqonal pilləkən və ayaqaltı ilə təmin oluna bilər.

Oxşar Mehsullar