Dirək tənzimləyicisi (diaqonal işkələlər üçün)Artikul: 41736470

Brend: Metak


İşkələ tənzimləyiciləri – nahamar səthlərdə ti­kin­ti işkələlərinin hündürlüyünün ta­raz­laşdırılması üçün təd­biq edilən vintli dayaqlardır. Tən­zim­lə­mə hün­dürlüyü 250 mm-dən 500 mm-ə kimi də­yi­şilə bilər. İşkələ tənzimləyiciləri konstruksiya­nın sa­­də­li­yi ilə fərqlənir və ətraf faktorlardan (tem­pe­ratur, rü­tubət, və s.) asılı deyildir.

Oxşar Mehsullar


Xidmətlər və Həllər

AZPRO İnşaat MMC Plastik və Polad boruları, Fitinqləri və İnşaat materiallarını ən yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edir.